Tin tức

Tin mới

1. Đóng kiện
Sau khi đơn hàng quý khách được hoàn tất chúng tôi sẽ tiến hành đóng kiện tại công ty. Sản phẩm được đóng gói tuỳ theo chủng loại để an toàn trong quá trình vận chuyển. Thông tin đơn hàng được in trên phiếu giao hàng dán ngoài kiện hàng.
2. Vận chuyển hàng hoá
Quý khách hàng được phục vụ thông qua công ty vận chuyển hoặc qua các hình thức được thỏa thuận theo hợp đồng. Nếu có bất kỳ khó chịu nào vui lòng phản ánh qua số điện thoại bên dưới để chúng tôi kip thời điều chỉnh
3. Thời gian chuyển phát
Thời gian chuyển phát sẽ căn cứ theo hợp đồng...

Sản phẩm